Podkarpackie: Rzeszów zamierza walczyć z krzywdzeniem dzieci poprzez utworzenie specjalistycznego centrum pomocy

Zgłoszenia o krzywdzeniu dzieci na terenie województwa podkarpackiego dotyczą aż ok. 2,5 tysiąca przypadków rocznie – donoszą służby policyjne. W związku z tym, aby skuteczniej przeciwdziałać temu zjawisku, w Rzeszowie planowane jest utworzenie Centrum Pomocy Dzieciom. W miniony wtorek podpisano oficjalny list intencyjny w tej sprawie.

Centrum będzie funkcjonować w budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, położonym przy ulicy Szopena 51. Zakłada się, że jego działalność ruszy w przyszłym roku. Fundacja PRO-FIL wystąpiła już o grant na stworzenie oraz późniejsze utrzymanie placówki – wniosek trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowe wsparcie finansowe będzie zapewnione przez samorząd miasta Rzeszowa oraz władze województwa podkarpackiego.

Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, podkreśla znaczenie nowej inicjatywy: „Chcemy ogłosić tę nową inicjatywę, która wychodzi naprzeciw potrzebom krzywdzonych dzieci. Realizować ją będą Fundacja PRO-FIL, która z miastem już współpracuje, a koordynować Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę”

Planowane jest, że Centrum będzie w stanie zapewnić pomoc dla 50 dzieci rocznie. Dzieci, które doświadczyły krzywdy, będą mogły skorzystać z kompleksowego wsparcia – zarówno terapeutycznego, psychologicznego, psychiatrycznego, prawniczego czy pediatrycznego. Jak podkreśla Marcin Mołoń z Fundacji PRO-FIL: „To tutaj dzieci, które doznały krzywdy, otrzymają bezpłatną pomoc terapeuty, psychologa, psychiatry, prawnika, czy pediatry”. W całej Polsce istnieje na chwilę obecną jedynie 9 takich ośrodków.

W placówce znajdzie się także pomoc dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy nie są sprawcami krzywdzenia.