Podkarpacie: Oficjalnie opublikowane rezultaty matur

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) udostępniła oficjalne dane dotyczące tegorocznych matur. Uczniowie kończący licea i technika mogli otrzymać certyfikaty z wynikami w swoich placówkach edukacyjnych, które mogą odegrać kluczową rolę podczas procesu rekrutacji na wyższe uczelnie. Na terenie Podkarpacia, zdecydowaną większość maturzystów – 84,2 proc. – udało się z powodzeniem przystąpić do egzaminu dojrzałości. Ten wskaźnik plasuje się blisko krajowej średniej, a co warto dodać, wszyscy absolwenci 23 szkół średnich, w tym ośmiu znajdujących się w Rzeszowie, zaliczyli ten ważny test.

II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie było jednym z miejsc, gdzie maturzyści mogli odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu już od rana. Większość z nich zapoznała się jednak z rezultatami poprzez internet jeszcze przed odbiorem oficjalnego dokumentu.

Na ogłoszenie wyników czekali nie tylko uczniowie, ale także pedagodzy. Matura to bowiem istotny wskaźnik efektywności procesu edukacyjnego i poziomu wiedzy przekazanej uczniom. W rzeszowskim II LO egzamin dojrzałości zdało 100% tegorocznych absolwentów, co daje łączną liczbę 265 osób.

Podkarpacie może pochwalić się wskaźnikiem zdawalności matur na poziomie 84,2 proc., co jest zbliżone do średniej krajowej. W przypadku liceów wskaźnik ten był wyższy (90 proc.), przewyższając średnią krajową (88,6 proc.). Technika wypadły nieco słabiej (76,6 proc. na Podkarpaciu i 78,1 proc. w skali kraju). Niespodziewanie dobrze region ten poradził sobie z matematyką.

Statystyki nie były tak optymistyczne w przypadku języka polskiego, gdzie średni wynik wyniósł tylko 58 proc. (w porównaniu do 61 proc. na poziomie krajowym), oraz języka angielskiego, gdzie różnica wynosiła 3 punkty procentowe (75 i 78 proc.). Ponad 1500 podkarpackich uczniów będzie musiało przystąpić do poprawki egzaminu maturalnego w sierpniu, natomiast prawie 800 maturzystów nie ma takiej możliwości, ze względu na niezdanie więcej niż jednego przedmiotu.