Nowe kładki rowerowe w Rzeszowie. Utrudnienia w ruchu pieszych

Władze Rzeszowa postanowiły wprowadzić nowe rozwiązania związane z ułatwieniem poruszania się na drogach miasta. Zgodnie z planami włodarzy Rzeszowa mają powstać kładki rowerowe, które znajdą się w trzech miejscach miasta. Podjęciu decyzji o ich budowie przyświecała idea zadbania o bardziej płynną oraz bezkolizyjną komunikację zarówno rowerzystów, jak i pieszych.  Nie zmienia to jednak faktu, że prowadzone prace już od 8 marca spowodowały pewne zmiany w ruchu pieszych przy moście Lwowskim. Inwestycja zostanie ukończona w pierwszej połowie obecnego roku.

Zamknięcie schodów

W związku z koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych prac już od 8 marca zamknięte zostały schody przy moście Lwowskim w Rzeszowie. Jest to spowodowane przygotowaniami do montażu specjalnie przygotowanej stalowej konstrukcji kładki rowerowej. W związku z tym schody przy moście Lwowskim zostały zamknięte dla ruchu pieszych.  Jak poinformował Artur Gernard z biura prasowego UM Rzeszowa, informacje potwierdzające przywrócenie ruchu pieszych będą przekazywane w stosownych komunikatach, gdy już zostaną zakończone prace.

Inwestycja w kładki

Obecnie w Rzeszowie zauważyć można aktywne prace mające na celu wybudowanie trzech kładek rowerowych. Prace dotyczą trzech mostów: Lwowskiego, Narutowicza oraz Karpackiego. Choć teraz rozpoczął się kolejny etap prac, samo dotarcie do tego etapu było niezwykle trudne, gdyż sam przetarg został wcześniej dwukrotnie unieważniony. W końcu przetarg został pomyślnie przeprowadzony, a już wkrótce mieszkańcy Rzeszowa będą mogli cieszyć się nowymi kładkami.

Szczegóły prowadzonych inwestycji

Ostateczna wartość inwestycji, którą początkowo szacowano na 8 mln złotych, wynieść ma łącznie 11 mln złotych. Prowadzone inwestycje mają dotyczyć stworzenia dwukierunkowych dróg dla rowerów. W przypadku mostu Lwowskiego, nad którym prace rozpoczęły się 8 marca, dotyczyć to będzie jego północnej strony. Podobnie wyglądać będzie prowadzenie prac przy moście Narutowicza, gdzie kładka zostanie umieszczona również od strony północnej. Choć kładka przy moście Karpackiego również znajdzie się po stronie północnej, tu prace będą polegały na poszerzeniu istniejącego już ciągu.