O czym warto porozmawiać z agentem ubezpieczeniowym przed zakupem polisy na życie?

Polisa na życie to jeden z najpopularniejszych produktów dostępnych w ofercie różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Wybór takiego ubezpieczenia to dość złożona sprawa wymagająca uwzględnienia rozmaitych czynników – z tego względu przed podpisaniem umowy warto porozmawiać z agentem.

Polisa na życie – jaki rodzaj ochrony wybrać?

Polisa o charakterze ochronnym to podstawowa formuła ubezpieczenia na życie. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom, które ukończyły 18. rok życia. Co się natomiast tyczy górnej granicy wieku, to każda firma ubezpieczeniowa ustala ją we własnym zakresie. Równie dobrze może być to zatem 60 lat, co i 70 – należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia określającymi zasady funkcjonowania polisy. Agentka ubezpieczeniowa Ilona Balowska prowadząca w Rzeszowie biuro PZU przypomina o innych interesujących rozwiązaniach. Należy tu przede wszystkim wspomnieć o ubezpieczeniu ochronno-inwestycyjnym zabezpieczającym przed finansowymi skutkami rozmaitych zdarzeń losowych oraz umożliwiającym inwestowanie pieniędzy, a także o polisie ochronno-oszczędnościowej. Informacje o innych propozycjach można uzyskać pod numerem telefonu 606227130 lub wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Polisa na życie – jaka suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to kolejna ważna kwestia, o której klientowi powinien powiedzieć agent ubezpieczeniowy. Rzeszów to świetny przykład miasta, gdzie stacjonarne biura prowadzi wielu przedstawicieli różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Suma ubezpieczenia wyznacza górną granicę finansowej odpowiedzi ubezpieczyciela za szkodę. Jej wysokość oraz sposób wypłaty odszkodowania uzależnione są od rodzaju zdarzenia, np. w razie śmierci ubezpieczonego rodzina uzyska jednorazowo wypłaconą rekompensatę. W przypadku zgonu suma gwarantowana wynosi zwykle od 10 tys. zł wzwyż.

Rozmawiając z agentem ubezpieczeniowym na temat polisy na życie, nie wolno również zapomnieć o tak ważnych kwestiach jak wyłączenia odpowiedzialności oraz karencja.