Przełożono ostateczny termin realizacji inwestycji na ulicy Matysowskiej

Od dłuższego czasu trwa remont ulicy Matysowskiej w Rzeszowie. Początkowo inwestorzy zakładali, że prace modernizacyjne zostaną ukończone pod koniec sierpnia 2021 roku. Niestety, ale z powodu niespodziewanych zdarzeń termin inwestycji uległ opóźnieniu.

Remont ulicy Matysowskiej w Rzeszowie

Inwestycja związana z gruntowną przebudową ulicy Matysowskiej zakładała jej poszerzenie do 6 metrów. Ponadto w ramach inwestycji ma powstać całkowicie nowa kanalizacja deszczowa, nowoczesne oświetlenie, a także chodniki. Łącznie remont dotyczy konkretnego odcinka ulicy, którego długość wynosi mniej więcej 2,3 km. Wykonawca robót początkowo samodzielne opracował całą potrzebną dokumentację, z kolei potem zabrał się za realizację prac remontowych.

Opóźnienie inwestycji związanej z remontem

W ostatnim czasie mieszkańcy oraz turyści Rzeszowa mogli zauważyć, że pomimo nieskończonych prac na ulicy Matysowskiej, obecnie nie można zauważyć żadnych postępów. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Urząd Miasta w Rzeszowie informuje, że za przestój w remoncie odpowiada brak uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Dochodzą jednak również głosy, że pozwolenie ma zostać dostarczone już niedługo. Jak zaznaczają radni, jest ono niezbędne, aby móc wykonać nową kanalizację deszczową.

W związku z opóźnieniami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na wodno-prawnego, prace remontowe mają zostać kontynuowane już niedługo. Z kolei cała inwestycja ma zostać ukończona do końca 2021 roku. Warto dodać, że wartość inwestycji remontu ulicy Matysowskiej w Rzeszowie pochłonie około 11 mln zł.