Czy zawód tłumacz to profesja z przyszłością?

Praca w branży tłumaczeniowej może dostarczyć dużo satysfakcji i wiązać się z dobrym wynagrodzeniem. Zapotrzebowanie na osoby świadczące usługi z tej dziedziny nie słabnie, a jest to związane z globalizacją i rozszerzeniem stosunków międzynarodowych. Mimo rozwoju branży technologicznej i wykorzystywania sztucznej inteligencji maszyna nie jest w stanie zastąpić człowieka w precyzyjnym odczytywaniu ukrytych znaczeń, myśleniu abstrakcyjnym i przewidywaniu intencji. Eksperci nie muszą obawiać się, że stracą pracę, a osoby, które chcą kształcić się w tym kierunku i czują talent z tej dziedziny, mogą liczyć na zdobycie perspektywicznego zajęcia.

Jak zostać tłumaczem?

Żeby zostać tłumaczem, można skończyć studia językowe w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub przez Internet. Filologia angielska online to doskonała opcja dla osób, które chcą się przebranżowić, studiować i pracować jednocześnie lub z jakichkolwiek względów ta forma kształcenia jest dla nich odpowiedniejszym wyborem niż tradycyjne pobieranie nauki. Tłumacz przysięgły to osoba, która ma tytuł magistra i zdała egzamin w części pisemnej z umiejętności tłumaczenia z języka angielskiego na język ojczysty i z języka ojczystego na język angielski oraz z części ustnej. Przebieg i wymagania egzaminu są regulowane przez prawo.

Zawód tłumacz – dla kogo to odpowiednia ścieżka kariery?

Tłumacz to zawód zaufania publicznego. Osoba, która zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń uwierzytelnionych, nie tylko musi doskonale znać język angielski i polski, ale też powinna odznaczać się takimi cechami jak odpowiedzialność i lojalność. Niezależnie od tego, czy wykonuje się tłumaczenia uwierzytelnione, specjalistyczne, czy zwykłe, praca musi być wykonana rzetelnie, sumienne z niezwykłą dbałością, by wykluczyć niejednoznaczności i błędy. W przypadku tłumaczy ustnych ważna jest również odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, podzielność uwagi i zdolność do koncentracji. Eksperci świadczący usługi w rozmaitych dziedzinach muszą zgłębić wiedzę branżową. Szukając niszy dla siebie, można skończyć studia inne niż filologiczne, np. zarządzanie https://ult.edu.pl/studia/zarzadzanie/, czy prawo i zrobić podyplomówkę ze specjalizacją tłumaczeniową.

Możliwości pracy po specjalizacji tłumaczeniowej

Osoba, która zrobi specjalizację tłumaczeniową, może samodzielnie szukać ofert pracy jako tłumacz, lub zatrudnić się w biurach tłumaczeń czy firmach międzynarodowych, a także w sektorze publicznym lub pozarządowym – różnego rodzaju fundacjach, agencjach, instytucjach i placówkach dyplomatycznych. Popularna jest opcja pracy zdalnej dla biur przy opracowywaniu tłumaczeń zwykłych i specjalistycznych. Fachowcy z tej dziedziny wykonują translacje dzieł naukowych, literackich, tekstów reklamowych, marketingowych, biznesowych, a także dokumentacji medycznych i technicznych. Mając tytuł tłumacza przysięgłego, mogą zajmować się dokumentami urzędowymi. Eksperci, którzy chcą wykonywać tłumaczenia ustne, znajdą zatrudnienie m.in. przy różnego rodzaju konferencjach, sympozjach i szkoleniach.