Program wspierający osoby z niepełnosprawnościami i starsze w dotarciu do Urzędów w Rzeszowie

Osoby z niepełnosprawnościami najlepiej rozumieją potrzeby innych osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa postanowił powierzyć im program mający na celu pokazanie bezpiecznych metod przemieszczania się do urzędów dla osób starszych oraz tych ze szczególnymi potrzebami. Inicjatywa ta powstała, ponieważ dla wielu osób wizyta w urzędzie może być źródłem obaw związanych z pokonywaniem trasy, dostępnością chodników czy przystanków oraz znalezieniem najbezpieczniejszej i najszybszej drogi – tłumaczy Andrzej Burnat, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Andrzej Burnat dodaje, iż realizację tego zadania powierzono Fundacji LIDERON oraz Portalowi Rampa, które zwyciężyły w konkursie zorganizowanym przez miasto. Ich zadaniem było opracowanie map, przedstawiających najlepsze trasy dojścia do miejsc, z których korzystają mieszkańcy Rzeszowa. W ramach projektu przygotowano nie tylko tradycyjne mapy, ale także filmy, które szczegółowo pokazują drogę do różnych urzędów, z uwzględnieniem nawet najdrobniejszych przeszkód. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami oraz starsze mogą bez obaw dotrzeć do wybranych miejsc i skorzystać z usług urzędowych w sposób dostępny i bezpieczny.