Pracownicy Pratt & Whitney Rzeszów oddają krew w dziewiętnastej edycji honorowego krwiodawstwa

W zakładach Pratt & Whitney Rzeszów odbyła się dziewiętnasta edycja corocznego honorowego krwiodawstwa, w ramach którego pracownicy oddali blisko 40 litrów tego nieocenionego środka leczniczego. Akcja krwiodawcza stała się już tradycyjnym wydarzeniem organizowanym przed rozpoczęciem lata, gdy zapotrzebowanie na krew jest szczególnie duże. Przedsięwzięcie to współorganizują Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz Klub HDK PCK przy PWR, zrzeszający ponad 400 członków, co czyni go największym klubem krwiodawców w regionie.

Podczas akcji krwiodawstwa, która miała miejsce w Głównej Sali Konferencyjnej firmy, zgłosiło się stu chętnych do oddania krwi. Ze względu na ograniczenia zdrowotne niektórzy z nich nie byli jednak w stanie uczestniczyć w dniu akcji, choć zamierzają spróbować oddać krew w przyszłości. Ostatecznie udało się zebrać 85 próbek różnych rodzajów krwi, takich jak krew pełna, płytki czy osocze. Zebrane próbki dają łączną objętość niemal 40 litrów, dokładnie 39,65 litra.

Wśród uczestników akcji krwiodawczej było 14 kobiet oraz 11 osób, które po raz pierwszy w swoim życiu zdecydowały się na oddanie krwi. To ważne i cenne wydarzenie dla lokalnej społeczności pokazuje, jak dużo dobroci można osiągnąć dzięki zaangażowaniu pracowników Pratt & Whitney Rzeszów i współpracy z regionalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo.