Piotr Duda omawia szczegóły podpisanego porozumienia z rządem podczas XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Podczas XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”, Piotr Duda uczestniczył w wyborze przewodniczącego na następną kadencję. Roman Jakim, aktualny przewodniczący, został ponownie wybrany na to stanowisko po pokonaniu Damiana Szuberta w głosowaniu. Jakim otrzymał 89 głosów, podczas gdy Szubert zdobył jedynie 33 głosy.

W trakcie przerwy wydarzenia, Piotr Duda, lider „Solidarności”, omówił wybrane aspekty porozumienia zawartego z polskim rządem 7 czerwca w Stalowej Woli. Kluczowym elementem tego porozumienia jest ochrona działaczy związkowych, która została poszerzona również o pracowników.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” pochwalił Sejm za szybką nowelizację 4 ustaw w piątek, które są częścią wspomnianego porozumienia. Przedmiotem zmian są między innymi: wzmacnianie gwarancji zatrudnienia dla kobiet w ciąży, rodziców oraz działaczy związkowych, wprowadzenie emerytur stażowych dla nauczycieli czy też przywrócenie emerytur pomostowych.

Piotr Duda przypomniał sytuację z 2008 roku, kiedy to rząd koalicji Platformy Obywatelskiej (PO) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) próbował zaoszczędzić koszty na pracownikach zatrudnionych w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych. Prezydent Lech Kaczyński zawetował ówczesne zmiany, jednak zawodowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) razem ze swoim politycznym sojusznikiem – Sojuszem Lewicy Demokratycznej (SLD) – współpracowali z PO i PSL, aby obalić to weto. W konsekwencji doszło do stopniowego wygaszania emerytur pomostowych dla osób pracujących w specjalnych warunkach.