Cenne plony z miejskiej pasieki na terenie rzeszowskiego MPWiK

Mieszkańcy Rzeszowa mogą cieszyć się kolejnym sukcesem lokalnej pasieki, która znajduje się w obrębie Zakładu Uzdatniania Wody należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W najnowszym miodobraniu, szóstym już z kolei, pszczelarze zebrali aż 100 litrów tego słodkiego przysmaku. Wydarzenie miało miejsce na początku czerwca.

Prawdziwy skarb, bo aż 142 kilogramy złotego miodu, udało się pozyskać pszczelarzowi Dariuszowi Łozie, opiekunowi miejskiej pasieki zlokalizowanej przy osiedlu Zwięczyca w Rzeszowie. Miód został zgromadzony przez 10 spośród 12 pszczelich rodzin, które tworzą pasiekę MPWiK.

Dariusz Łoza opowiada o trudnościach spotykanych przez mieszkańców pasieki. Niestety, jedna rodzina pszczół nie przeżyła zimy, co jest zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym. Kolejna rodzina wykazywała oznaki osłabienia po okresie zimowym, dlatego pszczelarz podjął decyzję o niepobieraniu miodu z tego źródła. Mimo to, Dariusz Łoza podkreśla, że ul, w którym zamieszkiwała rodzina, która nie przetrwała zimy, już teraz tętni życiem. Udało się go bowiem zasiedlić młodymi pszczółkami pozyskanymi z innych rodzin pasieki.

Nowa populacja pszczół wykazuje się dużą aktywnością i sprawnością, jednak potrzeba jeszcze trochę czasu, aby zaobserwować namacalne rezultaty ich pracy. Wszystko wskazuje na to, że kolejne miodobrania będą równie obfite i udane dla rzeszowskiego MPWiK.