Dodatkowe klasy w rzeszowskich liceach i technikach dla rosnącej liczby uczniów

W odpowiedzi na rosnącą liczbę młodzieży pragnącej kształcić się na poziomie średnim w Rzeszowie, lokalne licea i technika podjęły decyzję o utworzeniu dodatkowych klas. Nowe oddziały mają powstać w takich placówkach jak: III Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące (wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2), VIII Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące (będące częścią Zespołu Szkół Komunikacji Urywkowej), XII Liceum Ogólnokształcące (podległe Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 4). Dodatkowo, powiększenie liczebności klas planuje również Zespół Szkół Technicznych, oferujący naukę w zawodzie technika programisty oraz Zespół Szkół nr 2, prowadzący kształcenie na profilu technika logistyka.

Kandydatury do szkół średnich w Rzeszowie złożyło blisko 5700 uczniów. Jednak tylko około 5200 z nich uzyskało miejsca w wybranych przez siebie placówkach w ramach podstawowego procesu rekrutacji. Około 500 absolwentów szkół podstawowych nie miało pomyślnej rekrutacji do żadnej ze swoich preferowanych szkół w pierwszym terminie. W związku z tym, będą mieli oni możliwość ubiegania się o miejsca w nowo utworzonych klasach, mniej popularnych liceach czy technikach. Alternatywę stanowić też mogą szkoły branżowe lub placówki niepubliczne, które również są uczestnikami procesu rekrutacji uzupełniającej.

Podczas drugiego etapu rekrutacji, który rozpoczął się 24 lipca, dla tych uczniów dostępnych jest około 500 miejsc w rzeszowskich szkołach średnich.