Opaski ratujące życie dla seniorów w Rzeszowie

Mieszkańcy Rzeszowa, którzy przekroczyli 65 rok życia, mogą liczyć na innowacyjne narzędzie, które ma na celu wsparcie ich bezpieczeństwa i zdrowia. Właśnie 158 seniorów z tego miasta otrzyma specjalne opaski, które w sytuacjach awaryjnych umożliwiają szybkie wezwanie pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Rzeszowie planuje rozpocząć proces przyjmowania wniosków od września.

Opaska, która stanowi nowoczesną formę zabezpieczenia, monitoruje kluczowe parametry życiowe seniora, zapewniając jednocześnie możliwość nawiązania kontaktu z centrum opieki oraz służbami medycznymi. Zaopatrzona jest także w czujnik rejestrujący upadki oraz funkcję lokalizacji GPS. Opaska jest prosta w obsłudze i wygląda jak zegarek, a jej kluczowym celem jest ratowanie życia – naciśnięcie jednego przycisku wystarczy, aby wezwać pomoc.

Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor MOPS w Rzeszowie, wyjaśniła, że pomoc może polegać na wsparciu emocjonalnym dla seniora, nawiązaniu kontaktu z osobą z najbliższego otoczenia seniora lub wezwaniu służb medycznych dla osoby potrzebującej pomocy.

Opaska jest przeznaczona dla osób powyżej 65 roku życia, które ze względu na problemy zdrowotne mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. Beneficjentami mogą być zarówno starsi ludzie prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe, jak i mieszkający z bliskimi osobami, które nie mogą zapewnić im przez cały dzień odpowiedniego wsparcia.

Proces przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych otrzymaniem opaski rozpocznie się we wrześniu przez MOPS w Rzeszowie. Urzędnicy podkreślają, że nie ma kryterium dochodowego ani nie jest wymagane żadne decyzje administracyjne.

Fundusze na zakup opasek pochodzą z programu Korpus Wsparcia Seniorów realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym roku tego typu urządzenia otrzymało już 119 mieszkańców Rzeszowa.