Otwarcie łącznika drogi ekspresowej S19 – ulga dla kierowców

Pod koniec minionego tygodnia miało miejsce oficjalne otwarcie łącznika drogi ekspresowej S19, który prowadzi od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej nr 19. Koszt całej inwestycji wyniósł 29 mln zł, co przyczyniło się do znacznego zmniejszenia korków w miejscowości Boguchwała. Droga ta, jak podkreślali użytkownicy, jest praktyczna, wygodna i bezpieczna. Teraz, zamiast pokonywać zatłoczone ulice centrum Boguchwały czy Rzeszowa, kierowcy mogą skorzystać z nowego łącznika. Jak powiedział podczas otwarcia Józef Jodłowski, starosta rzeszowski, taki stan rzeczy to dla kierowców wielka ulga.

Inwestycję przeprowadził Powiat Rzeszowski poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Prace realizowane były przez konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. i PBI WMB Sp. z o.o., a ich całkowity koszt wyniósł ponad 29 mln zł. Z tego kwoty około 14,7 mln zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki pozyskano z budżetu powiatu, samorządu województwa oraz gminy Boguchwała.

W trakcie realizacji inwestycji wybudowano most na Lubczy, przebudowano dwa skrzyżowania na ronda oraz stworzono jedno nowe skrzyżowanie. Ponadto wykonano nawierzchnię asfaltową o długości około 2 kilometrów, przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną i utworzono nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Wojewoda Ewa Leniart podkreśliła kluczowe znaczenie tej inwestycji, znajdującej się w centrum województwa. Dodała też, że łącznik nie tylko ułatwi komunikację lokalną, ale także poprawi dostępność komunikacyjną obszarów, które dzięki temu projektowi zyskały nowe możliwości.

Dodatkowo doprowadzono do połączenia drogi ekspresowej S19 z lokalnymi drogami powiatowymi i gminnymi prowadzącymi do miejscowości takich jak: Nosówka, Racławówka, Boguchwała i Niechobrz. To rozwiązanie znacząco odciążyło kierowców korzystających każdego dnia z południowego wyjazdu z Rzeszowa w stronę Boguchwały.

Zamykając oficjalną uroczystość otwarcia łącznika, starosta Jodłowski podsumował, że w ciągu ostatnich 18 lat koszt inwestycji drogowo-mostowych przekroczył 250 mln zł przy średnim rocznym budżecie powiatu na poziomie ok. 100 mln zł.