Czwarte Dni Otwarte Szkół i Klubów Sportowych w Rzeszowie: spotkanie edukacji i sportu

Galeria Nowy Świat w Rzeszowie stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia skierowanego do dzieci i młodzieży. To już IV Dni Otwarte Szkół i Klubów Sportowych, które zrzeszają wiele placówek edukacyjnych oraz sportowych. Swoje propozycje na nadchodzący rok szkolny 2023/2024 prezentują tutaj szkoły, akademie i kluby sportowe. Celem tych dni jest upowszechnienie różnorodnych form aktywności pozalekcyjnej, które oferują te instytucje.

Wydarzenie to ma na celu promowanie szerokiego spektrum zajęć edukacyjnych i sportowych, stworzonych z myślą o rozwoju młodych ludzi. Wybrane programy mają za zadanie nie tylko poszerzać wiedzę uczestników, ale także rozbudzać ich kreatywność, rozwijać zdolności artystyczne czy zainteresowania. Ponadto, duże znaczenie ma tutaj też poprawa sprawności fizycznej oraz rozwijanie pasji poprzez sport.