Sanepid informuje: 18 zgonów z powodu legionellozy, źródło epidemii nadal nieznane

W czwartek, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie poinformowała, że liczba osób, które zmarły w wyniku infekcji bakterią Legionella, wzrosła do 18. Choroba legionistów została potwierdzona u łącznie 157 osób. W tym samym czasie, lokalne władze zapewniły, że woda dostarczana przez miejski system wodociągów jest bezpieczna dla spożycia.

Pomimo intensywnych badań, nadal nie udało się zidentyfikować źródła epidemii legionellozy w Rzeszowie. Informacje te zawarte są w komunikacie wydanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, którego dyrektorem jest dr inż. Adam Sidor. W czwartek przedstawił on wyniki najnowszych badań przeprowadzonych 19 i 20 sierpnia.

Dyrektor Sidor poinformował, że badania obejmowały próbki wody zimnej i ciepłej pobrane z mieszkań osób zdiagnozowanych z legionellozą. Analizowano dziesięć próbek wody zimnej i dziewięć ciepłej. Wyniki badań potwierdziły wysoki poziom obecności bakterii tylko w przypadku wody ciepłej. W trzech próbkach poziom bakterii wynosił od 1500 do ponad 5800 jednostek tworzących kolonię bakterii na 100 milimetrów wody. W czwartej próbce zaobserwowano również wzrost liczby bakterii Legionella – podkreślił dr inż. Sidor.

Zaznaczył jednak, że są to początkowe etapy dochodzenia epidemiologicznego i sanepid czeka na dalsze wyniki badań próbek wody. Jak dodał dyrektor Sidor, obecnie analizie poddawanych jest ponad 130 próbek pochodzących z różnych miejsc.