Fotograficzna interpretacja Ziemi – wernisaż w Galerii Nierzeczywistej

Wystawa fotograficzna zatytułowana „Ziemia” została zaprezentowana podczas wernisażu w Galerii Nierzeczywistej. Autorami prac byli dwaj utalentowani fotografowie – Maciej Zdun i Robert Kozdraś, obaj członkowie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego.

Należy podkreślić, że jest to już następna ekspozycja zorganizowana przez RSF, które skupia się na fotografii koncentrującej się na tematach przyrody, jej żywiołów i przemian. Tematem przewodnim prezentowanej tutaj wystawy jest Ziemia. Jest to swoiste spojrzenie na ten motyw, który, mogłoby się wydawać, był już wielokrotnie uwieczniany na zdjęciach. Niemniej jednak, Ziemia pozostaje niewyczerpanym źródłem inspiracji, tak jak sama nasza planeta.

Ekspozycja „Ziemia”, prezentująca prace Roberta Kozdrasia i Macieja Zduna, to dwa różne spojrzenia na jeden temat – ziemię. Są to opowieści o różnej formie oraz sposobie przedstawienia, lecz mimo to są bliskie sobie – odwołują się do żywiołu i przestrzeni która daje życie.

Sam Robert Kozdraś opisuje swoje podejście do twórczości: „…Pejzaż to jeden z tematów, który chętnie podejmuję w swojej twórczości. Skupiam się na poszczególnych elementach pejzażu: drzewach, wodzie, ziemi. Jako pierwsze zainteresowały mnie drzewa. Poświęciłem im czarno-biały cykl wykonany techniką analogową, sporą część fotografii w technikach specjalnych swojego opracowania… W moich pracach przedstawiam ziemię orną, romantyczną, ziemię pachnącą i piękną. W każdym temacie fotograficznym, który podejmuję, staram się „widzieć więcej”. Na prezentowanej wystawie postanowiliśmy pokazać temat ziemi z dwóch punktów widzenia, przyjętych przez fotografów należących do dwóch różnych pokoleń…”