"Pojąć Głębię": Program stymulujący pewność siebie u osób niepełnosprawnych poprzez nurkowanie rehabilitacyjne i terapeutyczne

Innowacyjny program „Pojąć Głębię” ma na celu pobudzanie autonomii, umacnianie poczucia własnej wartości oraz poprawę pewności siebie wśród osób niepełnosprawnych, a wszystko to za pomocą rehabilitacyjnego i terapeutycznego nurkowania. Woda jest naturalnym medium, które dostarcza różnorodne bodźce sensoryczne dla ludzi, takie jak smak, dotyk, zapach, ruch oraz poczucie wyporności – te cechy czynią ją idealnym narzędziem do stymulacji i rozwoju.

Terapia wodna przynosi nieocenione korzyści, które oddziałują na różne aspekty codziennego życia. Sprzyja to rozwojowi fizycznemu, społecznemu, poznawczemu i językowemu uczestników. Woda stanowi znakomite środowisko do prowadzenia szerokiego zakresu działań fizycznych, terapii oraz rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć w wodzie, osoby te mają możliwość uczyć się kontrolowania swojego oddechu, ciała, utrzymania równowagi oraz adaptacji psychicznej.

Projekt „Pojąć Głębię” jednak nie ogranicza się tylko do działalności w obrębie basenu. Wykorzystuje on nowatorski program nurkowania, który znacznie zwiększa efektywność rehabilitacji i terapii, generując większe korzyści dla uczestników o różnym stopniu niepełnosprawności. Centralną misją programu jest wpajanie w uczestnikach przekonania, że przeszkody, które mogą wydawać się nie do pokonania, są w rzeczywistości możliwe do przezwyciężenia.