Wędrówka śladami dawnych rzeszowskich redakcji

Zgromadziliśmy się na Placu Śreniawitów, w sercu Rzeszowa, gdzie miało miejsce następne spotkanie z cyklu „Oko na miasto”. W trakcie tego zgromadzenia odbył się spacer, którego trasa prowadziła przez miejsca, gdzie niegdyś mieściły się rzeszowskie redakcje.

Szymon Jakubowski – znawca historii regionu, Redaktor Naczelny Podkarpackiej Historii, pełnił rolę przewodnika podczas naszego spaceru. W jego narracji pojawiło się wiele fascynujących detali dotyczących Zamku Lubomirskich, który w rzeczywistości jest budynkiem więziennym z XX wieku, zbudowanym na fundamentach pierwotnego zamku Lubomirskich.

Jakubowski wspomniał o jednym z najbardziej znanych katów okresu międzywojennego, Maciejewskim, który zadebiutował w swoim zawodzie właśnie w tym miejscu. Po opowieści dotyczącej przestępców zamieszkujących zamek, nasza grupa udała się na spacer po ulicach Zamkowej, 3 Maja oraz Kościuszki.