Politechnika Rzeszowska pionierem w dziedzinie technologii wodorowej dzięki wyjątkowemu Laboratorium Wodorowemu

Prowadząc kroki ku nowym odkryciom naukowym, Politechnika Rzeszowska zapowiedziała powstanie specjalistycznego Laboratorium Wodorowego. To innowacyjne laboratorium umożliwi przeprowadzanie szczegółowych badań nad procesami spalania wodoru i jego mieszankami, przybliżając uczelnię do udziału w globalnych inicjatywach związanych z tą tematyką. Szczególnym zainteresowaniem objęta jest koncepcja turbinowego silnika odrzutowego, zasilanego wyłącznie czystym wodorem, który mógłby być montowany w samolotach pasażerskich.

Laboratorium zostanie ulokowane w budynku niegdyś pełniącym rolę preinkubatora, usytuowanym w bliskości Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. Jego infrastruktura obejmować będzie między innymi komory spalania, które będą symulować procesy zachodzące w turbinie podczas spalania.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. Piotr Koszelnik, wskazuje na znaczenie tego przedsięwzięcia, przypominając o decyzji podjętej dwa lata temu, o aktywnym włączeniu uczelni w działalność tzw. Doliny Wodorowej na terenie Podkarpacia. – Zdecydowaliśmy zainwestować własne środki w budowę nowoczesnego laboratorium, które jest niepowtarzalne nie tylko na skalę kraju, ale także globalną. Wkrótce rozpoczniemy badania nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa i napędu w silnikach – zaznacza rektor. Jego zdaniem Politechnika Rzeszowska staje się liderem instytucji naukowych zajmujących się tymi kwestiami, a wodór to paliwo przyszłości. Podkreśla gotowość uczelni do przyczyniania się do rozwoju gospodarki.