Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878: Inwestycja łącząca Rzeszów z lotniskiem w Jasionce

Obecnie trwają intensywne prace związane z przebudową ważnej arterii komunikacyjnej – drogi wojewódzkiej numer 878. Odcinek, który jest poddany renowacji, rozciąga się od lotniska międzynarodowego w Jasionce do miasta Rzeszów. Ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla poprawy ruchu na tym odcinku, bowiem stanowi jedną z głównych dróg łączących Rzeszów z lotniskiem.

Projekt przebudowy tej drogi nie ogranicza się jedynie do jej poszerzenia. Zakłada on również dodanie dodatkowego pasa ruchu po każdej ze stron. Co więcej, projekt uwzględnia także budowę ścieżki rowerowej, co będzie korzystnym udogodnieniem dla amatorów dwóch kółek. Przewiduje się również instalację ekranów dźwiękochłonnych, które pomogą w redukcji hałasu generowanego przez ruch pojazdów.

Wartość tej znacznej inwestycji drogowej wynosi 145 milionów złotych. Suma ta pokrywa koszt całkowitej przebudowy i modernizacji tego ważnego dla regionu odcinka drogi.