Zasady rozpowszechniania płatnych audycji wyborczych i ogłoszeń referendalnych

W kontekście nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz planowanego referendum ogólnokrajowego, które ma odbyć się 15 października, pragniemy podzielić się z Państwem informacjami na temat procedur dotyczących dystrybucji odpłatnych audycji wyborczych i ogłoszeń referendalnych. Znajdują się tutaj również szczegóły dotyczące stawek tych usług.

Chcemy przypomnieć, że możliwość zamówienia płatnych audycji wyborczych posiadają komitety wyborcze. Wynika to z regulacji zawartych w art. 84 § 1 ustawy Kodeks wyborczy, która została uchwalona 5 stycznia 2011 roku. Komitety te mają prawo prowadzenia kampanii wyborczej.

Jeżeli chodzi o odpłatne ogłoszenia referendalne, prawo do ich rozpowszechniania przysługuje podmiotom uprawnionym określonym w art. 48 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 roku. Te podmioty są odpowiedzialne za prowadzenie kampanii referendalnej.

Pragniemy również zaznaczyć, że terminy na zakupienie odpłatnych audycji wyborczych oraz ogłoszeń referendalnych są określone. Dla audycji wyborczych jest to czas od dnia oficjalnego ogłoszenia wyborów aż do 13 października 2023 roku. Z kolei dla ogłoszeń referendalnych okres ten obejmuje czas od dnia, w którym Sejm zarządzi referendum, do 13 października 2023 roku.