Postęp prac na budowie S19 Rzeszów Płd. – Babica: 85 tygodni za nami

Rozbudowa drogi S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica trwa nieprzerwanie od 85 tygodni. Sprawdziliśmy jakie prace były niedawno realizowane i kiedy planowany jest start wierceń tunelu przez tarczę TBM, znaną jako Karpatka.

Joanna Rarus – rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie podaje, że wśród ostatnio prowadzonych prac znajdowały się wykopy na głównej trasie S19, nasypy w miejscowościach takich jak Mogielnica czy Lutoryż oraz na drogach łącznikowych. Te działania stanowią tylko część ogromu zadań, które muszą być wykonane podczas procesu budowy drogi.

Na przykład na głównym ciągu S19 prowadzone były prace związane z humusowaniem, wymianą gruntu oraz tworzeniem nasypów przeciążeniowych. W przypadku dróg łączących MOP-y położona została warstwa ulepszonego podłoża, pełniąca funkcję mrozoochronną.

W Lutoryżu, również na trasie S19, realizowano prace nad podbudową pomocniczą. Nie brakowało również działań z zakresu budownictwa mostowego – montażu łożysk, betonowania czy zbrojenia.