Ocena atrakcyjności Rzeszowa w badaniach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Grupa studentów i naukowców działających pod egidą Uniwersytetu Rzeszowskiego postanowiła przeprowadzić badanie mające na celu ustalenie zalet oraz wad miasta Rzeszowa. Badanie skierowane było zarówno do mieszkańców tego miasta, jak i osób z nim niezwiązanych. Bez wątpienia najwięcej negatywnych opinii zebrał dworzec autobusowy, który zdaniem ankietowanych obniża atrakcyjność tego miejsca. Dodatkowo, duże kontrowersje budzi też pomnik Czynu Rewolucyjnego.

Uniwersytet Rzeszowski podjął wyzwanie analizy wizerunku Rzeszowa, które zostało ocenione przez ponad 1200 osób. W ramach sondy uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat obecnego stanu miasta, jego możliwości rozwoju oraz czynników wpływających na to, jak jest ono postrzegane. Interesującym elementem badania jest również analiza zmiany perspektywy na Rzeszów w kontekście konfliktu na Ukrainie.

Z przeprowadzonych badań wynika, że Rzeszów cieszy się pozytywnym wizerunkiem wśród większości respondentów. Jest on uznawany za miejsce, które dynamicznie się rozwija, a jego naukowy i gospodarczy potencjał nie pozostaje niezauważony. Wysoka ocena przypadła również dobrze utrzymanej infrastrukturze i ogólnemu poczuciu bezpieczeństwa. Te czynniki stanowią ważne atuty dla potencjalnych inwestorów oraz obecnych i przyszłych mieszkańców.