Podtrzymanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Rzeszowa: wydarzenie na cmentarzu

Nadchodząca niedziela będzie dniem upamiętnienia dawnych żydowskich mieszkańców Rzeszowa na miejscowym cmentarzu żydowskim. Inicjatywę, która odbędzie się po raz drugi, koordynuje Stowarzyszenie Rajsze. Głównym celem tej organizacji jest kultywowanie pamięci o społeczności żydowskiej, która niegdyś była integralną częścią miasta.

Nawiązując do polskiej tradycji odwiedzania grobów zmarłych na początku listopada, Stowarzyszenie Rajsze przypomina o tym na swojej stronie na Facebooku i zaprasza do wspólnego upamiętnienia dawnych sąsiadów. „Pragniemy po raz drugi zainicjować zapalenie Światła Pamięci na cmentarzach żydowskich w Rzeszowie” – deklaruje stowarzyszenie, zachęcając do zaangażowania się w tę inicjatywę.

Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 29 października. Impreza rozpocznie się o godzinie 14.00 na placu Ofiar Getta, gdzie uczestnicy zapalą znicze przy Kamieniu Pamięci. Po tym ceremonialnym akcie, zgromadzeni przemieszczą się na żydowski cmentarz znajdujący się przy ul. Dołowej.

Stowarzyszenie Rajsze podkreśla, że przed wybuchem II wojny światowej w Rzeszowie działały trzy cmentarze żydowskie. Najstarszy z nich znajdował się obok synagogi Staromiejskiej. Kolejny, założony w połowie XVII wieku, leżał na terenie dzisiejszego placu Ofiar Getta. Trzeci natomiast, założony w połowie XIX wieku, zlokalizowany był przy współczesnej ulicy Dołowej. Wszystkie te nekropolie zostały zniszczone w czasie niemieckiej okupacji.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że celem inicjatywy „Światło pamięci” jest nie tylko propagowanie wiedzy na temat historii trzech dawnych cmentarzy żydowskich w Rzeszowie, ale przede wszystkim dbanie o pamięć dawnych żydowskich mieszkańców tego miasta. Zapraszają do wspólnego zapalenia Światła Pamięci na rzeszowskich cmentarzach żydowskich i upamiętnienia dawnych sąsiadów.