Warsztaty śpiewu ludowego w Rzeszowie: Po śladach Jana Robaka i Oskara Kolberga

RDK Staromieście stało się miejscem, gdzie odbyły się warsztaty śpiewu ludowego. Zostały one zorganizowane w ramach projektu „Jan Robak – staromiejski Oskar Kolberg 125 Rocznica Urodzin”. Wszystko to, aby uhonorować wkład tych dwóch ikon w kulturę i folklor Staromieścia.

Region Rzeszowa jest znanym ośrodkiem ludowego śpiewu w Polsce. Dowodem na bogactwo tej kultury są liczne manuskrypty muzyczne i teksty piosenek, opisy tradycyjnych układów tanecznych czy też zachowane do dziś fotografie rodzinne prezentujące uroki ówczesnej mody.

Na ten unikalny klimat wpłynęło bez wątpienia Staromieście. Właśnie tutaj działały takie instytucje jak chór, teatr amatorski czy orkiestra. Tutaj także Jan Robak, animator kultury i pasjonat folkloru, tworzył swoją słynną operę ludową „Staromieszczanie spod Rzeszowa”.

Projekt „Jan Robak – staromiejski Oskar Kolberg 125 Rocznica Urodzin” był realizowany pod egidą Stowarzyszenia Przyjaciół Staromieścia. Jednym z punktów programu były warsztaty śpiewu ludowego. Uczestnicy mieli okazję sięgnąć do korzeni, zgłębiając sylwetki Jana Robaka oraz Oskara Kolberga, a także poznając bliżej lokalny folklor.

Nie zabrakło tam również praktycznych ćwiczeń wokalnych. Uczestnicy nauczyli się interpretować pieśni ludowe, które nadal są nieodłączną częścią kultury regionu.