Planowanie nowej siedziby rzeszowskiego Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Firma MW Technic jest odpowiedzialna za stworzenie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przyszłego obiektu, który jest już gotowy. Ten nowy projekt dotyczy planowanej siedziby rzeszowskiego CBZC.

Obiekt ten będzie znajdować się na ulicy Podkarpackiej, przy której realizowana będzie inwestycja. Projekt ma być zrealizowany według formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

Planowany obiekt obejmowałby kilka pięter. Na parterze przewidziano lokalizację garaży na pojazdy służbowe, w tym jednego przeznaczonego dla mobilnego laboratorium. W planach jest również strefa parkingowa przed budynkiem dla osób odwiedzających oraz pracowników. Będzie tam też strefa „zamknięta zewnętrzna”, gdzie znajduje się parking służbowy z placem manewrowym.

Jeśli chodzi o wewnętrzną organizację przestrzeni w budynku, to wydaje się, że większość pomieszczeń będzie miała status „tajne/poufne”. Znajdą się tam pokoje przesłuchań (niektóre z lustrami fenickimi), sale z multimedialnymi ścianami, pomieszczenia wyposażone w sprzęt informatyczny, pokoje dla spotkań i koordynacji działań oraz specjalne pomieszczenia zabezpieczone klatkami faradaya. W dokumentacji (zamówienie koncepcji) wspomina się też o rusznikarni, wydziałach wywiadu kryminalnego oraz wydziale informacji śledczej.

Przewiduje się także utworzenie nowego dojazdu do ulicy Podkarpackiej, chodników, oświetlenia terenu i całej niezbędnej infrastruktury technicznej, takiej jak przyłącza czy oświetlenie.