Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne: Niepewna przyszłość po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej

Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne (PCLA), projekt zlokalizowany w Rzeszowie, znalazł się w stanie niepewności po niedawnej decyzji podjętej przez Krajową Izbę Odwoławczą. Instytucja ta stwierdziła, że wybrany przez miejskie władze Rzeszowa wykonawca nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów niezbędnych do skutecznej realizacji budowy. Na tej podstawie, Izba zażądała przeprowadzenia powtórnej analizy ofert i ponownego procesu wyboru wykonawcy.

CWKS Resovia, klub sportowy z siedzibą w Rzeszowie, udzielił informacji o wydaniu orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. Orzeczenie to dotyczyło odwołania od decyzji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty związanej z budową PCLA. Izba nakazała przegląd ofert i kolejny proces wyboru firmy do realizacji projektu.

Odwołanie w tej sprawie wpłynęło 20 listopada od firmy Mirbud, mającej swoją siedzibę w Skierniewicach. Propozycja tej firmy została odrzucona dwukrotnie przez miasto Rzeszów, głównie z powodu jej wartości, która była o około 24 miliony złotych wyższa niż przewidziane koszty budowy w budżecie projektu.