Charytatywny koncert na rzecz zakupu sprzętu medycznego dla rzeszowskiej kliniki

Zaangażowanie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Fundacji Iskierka w akcję charytatywną ma na celu zorganizować koncert, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup nowoczesnego, mobilnego aparatu USG o wysokiej jakości. Sprzęt ten będzie dedykowany dla profesjonalistów medycznych pracujących w Klinice Onkohematologii Dziecięcej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Zadaniem aparatu będzie wspomaganie diagnozy oraz terapii młodych pacjentów. Ambitnym celem organizatorów jest zebranie 200 tys. zł, które umożliwią finansowanie tej inwestycji.

Krzysztof Ostafiński, pełniący rolę Dyrektora Projektów Edukacyjnych w Warszawskim Instytucie Bankowości, podkreśla znaczenie edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. Zdaniem Ostafińskiego, kluczem jest przekazywanie wiedzy ekonomicznej młodzieży w sposób jasny i atrakcyjny, by mogła ona być przez nich łatwo przyswajana i zrozumiała.