Prezydent Rzeszowa i Rada Miasta potępiają działania posła Konfederacji Grzegorza Brauna

Ostre słowa krytyki wobec posła Konfederacji Grzegorza Brauna padły ze strony Prezydenta Rzeszowa, Konrada Fijołka, i członków Rady Miasta. Powodem ich oburzenia były kontrowersyjne działania polityka w Sejmie, które uznane zostały za haniebne i niedopuszczalne, zwłaszcza zważywszy na fakt, że wybrany został on do parlamentu przez mieszkańców Podkarpacia, w tym między innymi mieszkańców Rzeszowa.

W wyraźnym oświadczeniu, przedstawiciele władz miejskich podkreślili, że mieszkańcy Rzeszowa szanują symbole religijne wszystkich wyznań i nie akceptują zachowań o charakterze rasistowskim. Włączyli w to apel do państwowych organów ścigania o wszczęcie niezbędnej procedury badawczej i nałożenie surowych sankcji na posła, aż po możliwość odebrania mu mandatu poselskiego.

Rzeszów został opisany jak miasto otwarte, tolerancyjne i empatyczne, zwłaszcza po wybuchu konfliktu na Ukrainie. W związku z takim charakterem miasta, brak szacunku pokazany przez posła dla uczuć religijnych i pamięci społeczności żydowskiej wywołał silne emocje.

Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, w kontrowersyjnym incydencie wykorzystał gaśnicę proszkową do zgłuszenia świecy chanukowej zapalonej w Sejmie. Następnie przemawiał na mównicy sejmowej, gdzie wygłosił antysemickie słowa.