Sześć nowoczesnych ambulansów wzbogaca flotę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Rzeszowie rozszerzyła swoją flotę o sześć nowoczesnych, wyposażonych na wysokim poziomie karetek. Inwestycja ta wyniosła 3,3 mln zł i jest znaczącym krokiem naprzód dla lokalnej służby zdrowia. WSPR w Rzeszowie koordynuje działania 25 zespołów ratownictwa, które są gotowe do działania w sytuacjach kryzysowych, niosąc pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Obszar ich działania obejmuje miasto Rzeszów oraz powiaty rzeszowski, dębicki, leżajski, niżański i łańcucki.

Środki na zakup dwóch z sześciu ambulansów pochodziły z budżetu Województwa Podkarpackiego, natomiast jeden został sfinansowany dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa. Pozostałe trzy ambulanse zostały zakupione za środki własne WSPR w Rzeszowie. Andrzej Kwiatkowski, dyrektor WSPR, podkreślał wagę ciągłego odnawiania i modernizacji floty ambulansów, która obecnie liczy ponad 60 pojazdów. Zdaniem dyrektora Kwiatkowskiego, kluczowe jest to, aby karetki były w stanie szybko i bezpiecznie dotrzeć do pacjenta, a jednocześnie ich zaawansowane wyposażenie pozwalało na udzielanie pomocy medycznej na najwyższym poziomie.

Symboliczne wręczenie kluczyków do nowych ambulansów odbyło się podczas uroczystości, w której uczestniczyły lokalne władze. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl, oraz Wojewoda Podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, przekazały kluczyki do rąk ratowników. W ceremonii brał także udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś.