Budynki na Stacji Kolejowej Rzeszów – Staroniwa Pod Zagrożeniem ze Względu na Plan Budowy Wiaduktu

Możliwość zniszczenia niektórych obiektów zabytkowych stacji kolejowej Rzeszów – Staroniwa, takich jak 130-letni budynek spedycji towarowej i magazynów towarowych, które są objęte ochroną konserwatorską, jest obecnie pod uwagą. Taki scenariusz jest możliwy w przypadku realizacji planów budowy wiaduktu.

Koncepcja budowy wiaduktu nad torami kolejowymi, mającego połączyć ulice Wyspiańskiego i Hoffmanowej, została przedstawiona mieszkańcom przez lokalne władze rzeszowskie. Ta propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem, szczególnie ze strony mieszkańców osiedla Pułaskiego. Gdyby plan ten doszedł do skutku, mogliby oni doświadczyć znacznie większego hałasu, zanieczyszczenia spalinami i natężenia ruchu kołowego niż obecnie.

Nowo zaproponowany szlak miałby przebiegać zaledwie 10 metrów od przedszkola na osiedlu. Jeszcze bliżej znajdowałyby się ekrany dźwiękochłonne, mające na celu tłumienie hałasu wywołanego przez samochody, od budynków mieszkalnych. Trasa miałaby także przebiegać w bliskiej odległości od placu zabaw dla dzieci.