32. Finał WOŚP w Rzeszowie – siła wolontariuszy i kolejny cel zbiórki

W nadchodzącą niedzielę, mieszkańcy Rzeszowa oraz okolicznych miejscowości będą mieli możliwość wsparcia jednego z najważniejszych charytatywnych wydarzeń w kraju, jakim jest 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym dniu, ulice miasta oraz inne miejsca stanie się areną działania dla ponad 200 wolontariuszy z trzech sztabów działających na terenie Rzeszowa. Dobrowolni pracownicy to osoby z różnych grup wiekowych – od dzieci, które ukończyły 7 lat, przez młodzież, aż po studentów oraz dorosłych. Osoba pomagająca wolontariuszom ma zaledwie rok – takie informacje przekazuje Magdalena Sierżęga, kierująca sztabem przy Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie.

Z zebranych w tym roku środków planuje się sfinansować zakup sprzętu medycznego, który posłuży do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorych na schorzenia płuc. Sprzęt ten trafi do oddziałów pulmonologicznych dla pacjentów w każdym wieku. Na ulicach Rzeszowa w niedzielę, 28 stycznia, pojawi się dokładnie 220 wolontariuszy. Pochodzą oni z trzech sztabów:

Pierwszy to Sztab nr 1405, zlokalizowany w Szkole Podstawowej Nr 25 przy ulicy Starzyńskiego 17. Wolontariuszami są tutaj uczniowie począwszy od 6 klasy SP 25 oraz kilku absolwentów – razem 45 osób.

Drugi to Sztab nr 6358 – Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Rzeszowie, ulica Żwirki i Wigury 8. Tutaj kwestować będzie 30 osób razem ze swoimi psami.

Trzeci to Sztab nr 6817 – Młodzieżowy Dom Kultury, ulica Spytka Ligęzy 12. Pracować będą tu dzieci, młodzież i dorośli – w sumie aż 145 osób.