Prezentacja projektu wielofunkcyjnego zagospodarowania centrum miasta w Ratuszu

Projekt, który obejmuje różnorodne aspekty handlowe, usługowe, kulturalne i mieszkaniowe, został przedstawiony publicznie w siedzibie Ratusza. Plan ten dotyczy obszaru o powierzchni 16 hektarów, położonego w samym sercu miasta. Szczególnym elementem jest rewitalizacja historycznej hali targowej, która ma zostać wyeksponowana od strony ulicy Targowej i poddana gruntownej renowacji.

Przebudowa przewiduje także przykrycie części placu znajdującego się obok hali. Na peryferiach tego miejsca ma być zrealizowane założenie mieszkalne. W tym kontekście warto zauważyć, że plan nie ogranicza się jedynie do terenu bezpośrednio przyległego do hali.

W sąsiedztwie, na terenie targowiska Jutrzenka, przewidziano budowę konstrukcji, która swoim parterem miałaby służyć celom handlowym, natomiast wyższe kondygnacje przeznaczone miałyby być na inne funkcje. Te ambitne plany rozciągają się również na Plac Wolności, gdzie również mają zostać przeprowadzone zmiany.

Fundusze na realizację projektu rewitalizacji hali targowej i terenów dookoła niej miasto zdobyło od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kwota, która pozwoli na przeprowadzenie tych działań, wynosi milion złotych.