Organizacje pozarządowe w Rzeszowie mogą otrzymać wsparcie finansowe do 100 tys. złotych

Znana polska miejscowość, Rzeszów, zdecydowała o przekazaniu 100 tys. złotych na wsparcie organizacji pozarządowych działających na jej terenie. Istnieje możliwość składania ofert przez te instytucje aż do 17 lutego. Organizacja, która wygra i otrzyma wsparcie, będzie musiała spożytkować te środki na realizację konkretnych działań.

Jednym z postawionych warunków jest przeprowadzenie co najmniej dwunastu szkoleń, które mają objąć swoim zasięgiem minimum 120 osób. Innymi planowanymi przedsięwzięciami są organizacja targów dla organizacji pozarządowych oraz stworzenie forum dyskusyjnego.

Zakres tematyczny proponowanych szkoleń jest szeroki i różnorodny. Mogą to być zarówno zagadnienia prawne, aspekty związane z budowaniem wizerunku, jak i metody pozyskiwania dotacji dla organizacji pozarządowych. Targi natomiast mają służyć jako platforma integrująca stowarzyszenia i stanowić przestrzeń do wymiany doświadczeń między nimi.