Zmiana adresu Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 1 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Wiosną w Rzeszowie nastąpi zmiana lokalizacji dwóch instytucji – Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 1 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Obecnie obie te placówki funkcjonują w budynku przy ulicy Batorego, gdzie warunki lokalowe nie są najłatwiejsze. Nowa siedziba została już zakupiona przez starostwo powiatowe, a jej remont trwa. Budynek ten, który wcześniej pełnił funkcję banku i znajduje się przy ulicy Siemieńskiego, zostanie dostosowany do potrzeb działalności poradni i centrum pomocy rodzinie.

Budynek po remoncie będzie składał się z trzech kondygnacji, które zostaną wykorzystane na różne cele. Wśród zaplanowanych pomieszczeń znajdą się: biura, gabinety lekarskie i terapeutyczne, sale integracji sensorycznej i konferencyjna oraz magazyn sprzętu rehabilitacyjnego. Dodatkowo zadbano o aspekty techniczne takie jak nowe instalacje, winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz parking.

Całość inwestycji pochłonęła kwotę 14,5 miliona złotych, z czego większa część – ponad 12 milionów – pochodzi z dofinansowania z funduszu Polski Ład. Po zakończeniu prac adaptacyjnych, które mają nastąpić w lutym, starostwo powiatowe planuje sprzedać dotychczasową siedzibę przy ulicy Batorego.