Archeologiczne odkrycie: znaleziono pozostałości kultury przeworskiej podczas budowy Wisłokostrady

Zespół archeologów zajmujących się nadzorem nad pracami przy realizacji projektu Wisłokostrady natrafił na zaskakujące odkrycie. Podczas swoich badań natknęli się na dowody istnienia osadnictwa kultury przeworskiej, datowanego na epokę żelaza. Znalezisko to stanowi niezwykle cenne źródło informacji o wczesnych latach naszej historii.

Podczas prowadzenia prac wykopaliskowych, archeolodzy wydobyli z ziemi blisko 100 różnych artefaktów. Wśród nich znajdują się elementy ceramiki i podkowy, które były typowe dla tamtego okresu. Te przedmioty dostarczają cennych informacji o codziennym życiu ówczesnych mieszkańców.

Budowę Wisłokostrady rozpoczęto we wrześniu poprzedniego roku. Według ustaleń, wykonawca ma do dyspozycji łącznie 32 miesiące od daty rozpoczęcia prac, aby zakończyć projekt. Po ukończeniu, droga ta będzie stanowić ważne połączenie między aleją Rejtana a ulicą Ciepłowniczą.