Budowa strategicznej drogi łączącej ulice Wołyńską i Słoneczny Stok w Rzeszowie. Zakończenie prac jesienią tego roku

W mieście Rzeszów trwają intensywne prace budowlane nad drogą, która ma na celu połączenie dwóch ważnych arterii komunikacyjnych – ulicy Wołyńskiej oraz Słonecznego Stoku. Etap prac przygotowawczych został już zrealizowany, obejmujący m.in. badania archeologiczne terenu pod przyszłą drogą. Aktualnie przeprowadzane są roboty ziemne, mające na celu przygotowanie konstrukcyjnych warstw przyszłego pasa ruchu. Wytyczono harmonogram działań, zgodnie z którym projekt zostanie finalizowany jesienią bieżącego roku.

Nowa droga będzie charakteryzować się długością wynoszącą 700 metrów oraz szerokością siedmiu metrów. Planowana infrastruktura obejmuje również budowę chodników oraz ścieżek rowerowych, co zdecydowanie poprawi dostępność i komfort poruszania się po tym obszarze. Ciekawym aspektem tej inwestycji jest również budowa zbiornika retencyjnego, który znajdować się będzie w rejonie ulicy Potokowej. Całość przedsięwzięcia jest szacowana na kwotę przekraczającą 14,5 mln zł.

Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, podkreśla strategiczną rolę tej inwestycji. Jego zdaniem, nowa droga znacząco usprawni komunikację na dynamicznie rozwijającym się osiedlu im. Franciszka Kotuli.