7 kwietnia pierwsza tura wyborów samorządowych: sprawdzamy komitety i ich reprezentantów

Na początku kwietnia, dokładnie 7 dnia tego miesiąca, odbędzie się pierwszy etap wyborów, w których mieszkańcy będą mieć możliwość wybrania swoich przedstawicieli do różnych organów samorządu. Wszystkie komitety wyborcze z siedzibą w Rzeszowie zostały już oficjalnie zarejestrowane. Teraz przyjrzymy się bliżej, które osoby reprezentują poszczególne komitety.

W nadchodzących wyborach Polacy nie tylko będą wybierać prezydentów, burmistrzów i wójtów. Zdecydują także o składzie rad miejskich, gminnych i powiatowych oraz sejmików wojewódzkich. Jest jeszcze czas do 22 lutego na zgłoszenie swoich kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych do odpowiednich komisarzy wyborczych. Natomiast 27 lutego nastąpi oficjalne powołanie terytorialnych komisji wyborczych.

Krajowe Biuro Wyborcze w Rzeszowie udostępniło listę wszystkich zarejestrowanych tam komitetów wyborczych. Na liście znajdują się m.in.: KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa z pełnomocnikiem wyborczym Krystyną Stachowską, KWW Emanuel Mackiewicz Czas na Zmiany reprezentowany przez Tomasza Kwokę czy KWW Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa, którego pełnomocnikiem wyborczym jest Artur Roman Polakiewicz. Wśród komitetów znalazły się także: KWW Koalicja Odnowy Podkarpacia z Kazimierzem Jaworskim jako pełnomocnikiem wyborczym, KWW Wspólnota Samorządowa Podkarpacia z Ewą Marią Śliwą na czele, KWW W Trosce o gminę Rakszawa reprezentowany przez Sylwię Magdalenę Znamirowską, KWW Konfederacja Dla Podkarpacia z Ryszardem Henrykiem Cielińskim oraz KWW Konfederacja dla Samorządu z pełnomocnikiem wyborczym Tomaszem Sebastianem Lęcznarem. Na liście pojawił się również KWW Kamil Guzek z Łukaszem Danielem Morawskim jako pełnomocnikiem wyborczym.