Planowane rozszerzenie sieci drogowej w Rzeszowie: przetarg na budowę nowego odcinka ul. Wyspiańskiego

Rzeszowski samorząd ogłosił publiczny przetarg na realizację projektu rozbudowy sieci drogowej, który zakłada utworzenie nowego odcinka ul. Wyspiańskiego, łączącego tę arterię z ul. Wołyńską. Firmy zainteresowane podjęciem się tego zadania mają możliwość składania swoich ofert do dnia 13 marca bieżącego roku.

Jak informuje Artur Gernand, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa, decyzja w sprawie wyboru wykonawcy prawdopodobnie zapadnie w kwietniu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji, według planów urzędników z rzeszowskiego magistratu, to siedem miesięcy od momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Gernand podkreśla zadanie wykonawcy, które obejmuje realizację około 150-metrowego odcinka ul. Wyspiańskiego, który umożliwi połączenie tej ulicy z ul. Wołyńską. Zaznacza również, że częścią kontraktu będzie budowa infrastruktury towarzyszącej, takiej jak ścieżka rowerowa i chodnik, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, mur oporowy oraz przebudowa istniejących instalacji podziemnych.

Planowana rozbudowa sieci drogowej ma na celu stworzenie alternatywy dla ul. Błogosławionej Karoliny, która obecnie stanowi główny trakt komunikacyjny dla rozwijającego się osiedla Kotuli.