Profesor Jacek Strojny, kandydat na prezydenta Rzeszowa, podkreśla znaczenie inwestycji w kulturę w swoim programie wyborczym

Profesor Jacek Strojny, reprezentujący Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa w wyborach na stanowisko prezydenta miasta, zaprezentował dzisiaj swój program wyborczy odnoszący się do kultury. Zdaniem profesora, Rzeszów jako stolica Podkarpacia powinien zwrócić większą uwagę na promocję kultury, skupiając się na tym, co sprawia, że miasto jest wyjątkowe. Jego propozycje obejmują również wsparcie dla młodych artystów.

W trakcie konferencji prasowej profesor Strojny ujawnił, że budżet Rzeszowa przeznaczony na kulturę i dziedzictwo narodowe wynosi poniżej 190 złotych na mieszkańca. Stanowi to znaczący kontrast w porównaniu do Krosna – gdzie ten sam wskaźnik wynosi 400 złotych, czy Lublina – gdzie to 250 złotych. Strojny w swoim wyborczym manifeście proponuje zwiększenie tych wydatków oraz wprowadzenie wielu inicjatyw mających na celu promowanie kultury i lokalnych twórców, ze szczególnym naciskiem na młodych twórców. Rozważane działania obejmują prezentowanie artystycznych i edukacyjnych instalacji w przestrzeniach zielonych. Strojny chce również lepiej wykorzystać unikalne cechy Rzeszowa jako „Stolicy Innowacji” także w dziale kultury.

Profesor Jacek Strojny, reprezentując Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa na stanowisku kandydata na prezydenta miasta, podkreślił swoją wizję rozwoju Rzeszowa: „Chcemy docelowo stworzyć muzeum nowoczesnych technologii i gier komputerowych, które idealnie wpisuje się w profil naszego miasta”.

Strojny jest również zdania, że współpraca z samorządem województwa powinna zaowocować stworzeniem muzeum mody w Rzeszowie, które wykorzystałoby bogate kolekcje zgromadzone w rzeszowskim Muzeum Okręgowym. Członkowie Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa podczas konferencji wezwali lokalne władze do upublicznienia wniosku miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Niestety, Rzeszów odpadł już na początkowej fazie tych starć.