Wybory na rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego: Proces wyłaniania kandydatów

Procedura wyboru nowego rektora dla Uniwersytetu Rzeszowskiego oficjalnie została zainaugurowana. O tym, kto obejmie to prestiżowe stanowisko, zadecyduje Kolegium Elektorów, które na swoim ostatnim posiedzeniu, przeprowadzonym w poprzedni czwartek, wybrało prof. dr hab. Marka Stanisza na swojego przewodniczącego.

Terminy zgłoszeń kandydatów na rektora przez elektorów zostały wyznaczone na dni od 18 do 20 marca. Zgodnie z procedurą, zgłaszanie kandydatów odbywa się formalnie poprzez wpisanie nazwiska kandydata na kartę wyborczą i wrzucenie jej do specjalnej urny. Regulamin Wyborczy UR, w paragrafie 41, pozwala każdemu z elektorów na zgłoszenie jednej osoby do Rady UR jako kandydata na stanowisko rektora.

Po zakończeniu okresu zgłaszania kandydatów, Rada UR przystąpi do formalnej weryfikacji zgłoszeń. Ta faza procesu ma na celu potwierdzenie spełnienia przez wszystkich zgłoszonych wymogów stawianych kandydatom. Lista osób, które przeszły tę weryfikację, zostanie następnie przekazana na posiedzenie Senatu UR, który wyda opinie na temat każdego z kandydatów. W końcu, między 5 a 10 kwietnia, Rada UR przedstawi Kolegium Elektorów ostateczną listę kandydatów – informuje rzeszowska uczelnia za pośrednictwem swojego biura prasowego.

Uniwersytet Rzeszowski planuje również zorganizować spotkanie otwarte z kandydatami na stanowisko rektora. Data tego spotkania zostanie ogłoszona po skonsultowaniu się z przewodniczącym Kolegium Elektorów.