Renowacja Oddziału Chirurgii Ogólnej w Miejskim Szpitalu Rzeszowa – plany i finansowanie

W ramach ciągłych działań na rzecz poprawy opieki zdrowotnej, Miejski Szpital w Rzeszowie planuje przeprowadzić gruntowną renowację swojego Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, który nie był modernizowany od 15 lat. Jak zaznacza Prezydent Miasta Rzeszowa, Konrad Fijołek, oddział chirurgiczny wymaga nie tylko dostosowania do aktualnych standardów medycznych, ale także kompleksowej wymiany infrastruktury, w tym sieci i elementów sanitarnych. Zewnętrzne środki finansowe na ten cel zostały już pozyskane, a 14 marca zdecydowano o wyborze firmy ACORDI jako wykonawcy prac remontowych. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 3,2 mln zł.

Warto przypomnieć, że Miejski Szpital w Rzeszowie otrzymał ostatnio znaczne dofinansowanie. W kwietniu 2021 roku na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na zakup Rezonansu Magnetycznego przeznaczono aż 12,5 mln zł. Nowa Pracownia Rezonansu Magnetycznego została uruchomiona w lipcu 2022 roku. Zlokalizowana jest w budynku szpitala, na poziomie -1, a jej koszt wyniósł 7,3 mln zł.

Oprócz nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Miejski Szpital w Rzeszowie dysponuje także Pracowniami Tomografii Komputerowej, USG oraz RTG. Od końca 2023 roku, placówka oferuje również nowoczesne operacje kręgosłupa wykorzystujące zaawansowane metody nieinwazyjne. Dodatkowo, w lutym 2024 roku miasto dokonało zakupu nowego ultrasonografu z kompletnym zestawem narzędzi, umożliwiającym przeprowadzenie biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego.