Inwestycje komunikacyjne w Rzeszowie: Ulepszenia na osiedlu Kotuli

Strategia komunikacyjna miasta Rzeszowa obejmuje dwa kluczowe inwestycje na osiedlu Kotuli, które mają na celu usprawnienie ruchu drogowego w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze. Jednym z projektów jest połączenie ulicy Wołyńskiej z Wyspiańskiego, a drugim – przedłużenie Wołyńskiej aż do osiedla Staroniwa. Obie inicjatywy są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i stanowią istotny element planu rozwoju miasta.

Konrad Fijołek, ubiegający się o reelekcję na stanowisko prezydenta miasta, podkreślił wagę tych inwestycji dla społeczności lokalnej. Zaznaczył również, że kolejnym krokiem w poprawie dostępności komunikacyjnej osiedla Kotuli będzie realizacja projektu ułatwiającego dojazd do Szkoły Podstawowej nr 18 od strony ulicy Bydgoskiej. Planowane jest utworzenie nowej ulicy wyposażonej w chodnik i ścieżki rowerowe.

Przez ostatnie 2,5 roku na osiedlu Kotuli zrealizowano wiele inwestycji wartej łącznie około 47 milionów złotych. To podkreśla zaangażowanie władz miasta w rozwój tej części Rzeszowa, a także dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców przez modernizację infrastruktury komunikacyjnej.