Paweł Bartoszek zwolniony z funkcji Podkarpackiego Wicewojewody na mocy decyzji premiera

Premier Donald Tusk podjął decyzję o odwołaniu Pawła Bartoszka, pełniącego do tej pory funkcję II Wicewojewody Podkarpackiego. W wyniku tego działania, Bartoszek musiał opuścić swoje stanowisko.

Zmiany personalne są bezpośrednim skutkiem decyzji Bartoszka o przyjęciu roli Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego. Przejęcie nowego stanowiska wymagało od niego rezygnacji z poprzedniej funkcji.

Wojewoda Podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, wyraziła wdzięczność za efektywną współpracę z Bartoszkiem podczas jego kadencji. Zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu pracowników Urzędu Wojewódzkiego Podkarpackiego, dziękowała mu za wkład i życzyła sukcesów na nowej ścieżce zawodowej.

Przed objęciem funkcji Wicewojewody Podkarpackiego, Bartoszek przez cztery lata (2014-2018) pełnił rolę Starosty. Stanowisko wicewojewody sprawował od stycznia bieżącego roku.