Funkcje policyjne obejmie 43 nowych funkcjonariuszy w Rzeszowie, w tym 14 kobiet

Rzeszów stał się miejscem uroczystego ślubowania dla 43 nowo przyjętych funkcjonariuszy policji, w tym 14 kobiet. Ten doniosły moment miał miejsce w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, gdzie, nie po raz pierwszy w tym roku, rozbrzmiewała rota policyjna.

Nowi stróże prawa złożyli przysięgę pod czujnym okiem insp. Jarosława Tokarczyka, komendanta wojewódzkiego policji. Uroczyście towarzyszyli mu również inni wybitni przedstawiciele lokalnej społeczności i służb porządkowych, w tym Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, komendanci miejski i powiatowi z regionu Podkarpacia, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie oraz liderzy kadry kierowniczej i organizacji związkowych policji. Ks. Marek Buchman, duszpasterz podkarpackich policjantów, odczytał modlitwę policjanta.

Teraz, kiedy ceremonia dobiegła końca, nowo zaprzysiężeni funkcjonariusze rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe. Po jego zakończeniu będą pełnić obowiązki służbowe w swoich macierzystych jednostkach.