Znaczący wzrost liczby obcokrajowców zarejestrowanych w podkarpackich oddziałach ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku

W marcu 2024 roku, statystyki podkarpackich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odnotowały zauważalny wzrost liczby obcokrajowców wpisanych do rejestru. Porównując do grudnia poprzedniego roku, przybyło aż 401 osób, co przekłada się na całkowitą liczbę 17 776 zarejestrowanych cudzoziemców.

W skali całego kraju, liczba zagranicznych obywateli opłacających składki w ZUS pod koniec marca przekroczyła wartość 1,138 miliona. W porównaniu do grudnia 2023 roku jest to wzrost o 10,7 tysiąca. Jak widać, również na Podkarpaciu obserwujemy podobną tendencję. Liczba obcokrajowców korzystających z usług ZUS w tym regionie znacznie wzrosła w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim mówi: „Analizując dane liczbowe od grudnia 2023 r. do marca 2024 r., widzimy wyraźny wzrost liczby obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w naszym województwie. Na koniec marca statystyki podkarpackich oddziałów ZUS wykazały 17 776 zarejestrowanych cudzoziemców. To oznacza wzrost o 401 osób w stosunku do grudnia poprzedniego roku”. Dyląg dodaje, że „porównując te dane z końcem 2020 r., obserwujemy znaczący wzrost liczby ubezpieczonych obcokrajowców na Podkarpaciu. Od tamtego czasu przybyło tutaj ponad 4,8 tysiąca nowych cudzoziemców (31.12.2020 r. – 12933 osoby)”.