Nowe pojazdy dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzeszowa i okolic dzięki lokalnym funduszom

Postępowanie konkursowe na dostawę nowego lekkiego pojazdu do zadań ratowniczo-gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Dębina zostało pomyślnie zakończone. Spośród zgłoszonych propozycji, najkorzystniejsza okazała się oferta składana przez miejscową spółkę G&G Auto Rzeszów. Całkowity koszt samochodu wynosi 380 tys. zł i jest pokryty z funduszy Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo, na wyposażenie strażaków w nowe uniformy zostanie przeznaczona kwota w wysokości około 50 tys. zł.

Niedawno, równie uroczystym akcentem było poświęcenie nowego samochodu ratowniczego również dla OSP Bzianka. Pojazd ten kosztował łącznie 950 tys. zł, z czego połowę kwoty, czyli 475 tys. zł, przeznaczyło na ten cel miasto. Reszta środków pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Do grona jednostek oczekujących na nowy sprzęt dołączają także OSP Rzeszów – Pogwizdów Nowy i OSP Rzeszów – Wilkowyja. Pierwsza z nich planuje na swój pojazd wydać około 1 milion złotych, a na ten moment dysponuje już 600 tys. zł, w tym 400 tys. zł pochodzi z budżetu obywatelskiego oraz dodatkowe 600 tys. zł przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego z funduszy MSWiA na straże pożarne. Natomiast dla OSP Rzeszów – Wilkowyja przeznaczono 450 tys. zł, z czego 400 tys. zł stanowią środki z budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, został złożony wniosek o przyznanie jeszcze 50 tys. zł. Przetargi na zakup tych dwóch pojazdów zostaną rozpisane w najbliższym czasie.