Kolejna inwestycja w Rzeszowie: Dzwonnica obok pomnika Józefa Piłsudskiego

W bliskim sąsiedztwie miejsca, w którym znajduje się pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, ma powstać dzwonnica. Na jej szczycie zawisnąć ma Dzwon Niepodległości. Z takim planem zgadza się konserwator zabytków i jak poinformował rzeszowski Urząd Miasta, podpisano już umowę z firmą, która zajmie się realizacją tego zadania.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie podał do wiadomości, że trwają prace nad przygotowaniem terenu pod budowę dzwonnicy. Planowane jest demontaż istniejącej nawierzchni na placu Wolności oraz stworzenie solidnego fundamentu pod przyszłą konstrukcję. Firma wykonawcza przedłożyła już do akceptacji materiały, z których powstanie dzwonnica, a jednocześnie trwają prace renowacyjne nad dzwonem.

Firmą odpowiedzialną za całość prac jest AJ Profibud – spółka pochodząca z Chmielnika. Jej zadanie polega na tym, aby dzwonnica była gotowa do sierpnia bieżącego roku. Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniesie niemalże 275 tys. złotych.

W budowie dzwonnicy kluczowym elementem będzie Dzwon Niepodległości, który znajdzie swoje miejsce w zaprojektowanej przez Zbigniewa Czyża budowli. Dzwon, ważący około tony, został ufundowany w 2018 roku przez samorząd wojewódzki na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a jego wartość wynosiła 120 tys. złotych.