Trzech diakonów z Rzeszowa przyjęło święcenia kapłańskie w obecności biskupa

W rzeszowskim sanktuarium miała miejsce ceremonia sakramentu święceń kapłańskich, podczas której trzech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie powiększyło grono duchowieństwa. W sobotę 18 maja 2024 roku, na dzień przed obchodami Zesłania Ducha Świętego, biskup Jan Wątroba udzielił święceń kapłańskich Łukaszowi Cyrnkowi, Dawidowi Pirogowi i Januszowi Szczęchowi.

Łukasz Cyrnek jest wiernym parafii św. Onufrego w miejscowości Łąka, natomiast Dawid Piróg pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pagorzynie. Trzeci z nowo wyświęconych kapłanów, Janusz Szczęch, jest członkiem wspólnoty parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie.

Podczas homilii biskup Wątroba podkreślił wagę i znaczenie sakramentu święceń kapłańskich. Zwrócił uwagę na jego specyfikę oraz głębię, która polega na upodabnianiu się do postaci Chrystusa. Biskup Rzeszowski zauważył również, że święcenia odbyły się w wyjątkowym dniu, ponieważ była to 104. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.