Zakładany start realizacji projektu rozbudowy ulicy Wyspiańskiego w Rzeszowie

W najbliższym czasie przewidziane jest rozpoczęcie prac budowlanych na odcinku przedłużenia ulicy Wyspiańskiego w kierunku planowanej trasy KDZ na rzeszowskim osiedlu Kotuli. Plac budowy został już oficjalnie przekazany wykonawcy inwestycji, którym jest firma Strabag.

Jako element tej inwestycji powstanie dodatkowe 140 metrów ulicy Wyspiańskiego, której początek znajduje się przy skrzyżowaniu z ulicą Wołyńską, a kończy na ulicy Strzyżowskiej. Planowany odcinek drogi będzie posiadał dwupasmową jezdnię o szerokości 3,5 metra na każdy pas. Projekt zakłada także utworzenie ścieżki rowerowej oraz chodnika dla pieszych po obu stronach nowo powstałego odcinka drogi.

Inwestycja obejmuje również budowę systemu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, w tym również kanału technologicznego. Zadaniem wykonawcy będzie także przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, które mogą kolidować z realizowanym projektem.

Całość tej założonej inwestycji, której wartość szacuje się na 2,6 miliona złotych, ma być ukończona do końca obecnego roku.